Welkom op de site van de vzw "Sociale- en Rechtsbijstand voor Lokale en Federale Politieambtenaren van België", afgekort S.R.P.

De vzw S.R.P. is geen syndicale organisatie, noch is dit een officiële website van de politie.

Ondernemingsnummer: 0465460339

Nummer van de vereniging: 4187/99

BTW: BE 0465.460.339
RPR ANTWERPEN


HET SECRETARIAAT IS GESLOTEN TIJDENS DE SCHOOLVAKANTIES


De belangen van de vzw SRP worden verdedigd door het advocatenkantoor Petitat b.v.b.a.

Gelieve onze vzw niet te verwarren met de vzw SSD GPI (sociale dienst geïntegreerde politie) , de vzw SSGPI (Secretariaat van de geïntegreerde politie), noch met het FssPol v.z.w. (fonds voor sociale solidariteit bij de politiediensten)!!!

- Sommige pagina's zijn voor iedereen beschikbaar. Deze staan aangeduid bij de inhoud van elk hoofdstuk!
- De leden van onze vzw die bovendien lid zijn van het operationeel en administratief & logistiek kader van de politie hebben toegang tot alle pagina's, behalve de pagina "interne berichten".
- Onze steunende leden hebben eveneens toegang tot alle pagina's, behalve deze waar de interne nota's staan die bestemd zijn voor de leden van het operationeel en administratief & logistiek kader en de pagina "Interne berichten";
- De bestuurders van onze vzw hebben uiteraard toegang tot alle pagina's.

Om in te loggen:
- gebruiker: uw emaildres (=> deze waarop u de nieuwsbrieven van de vzw ontvangt)
- Wachtwoord: uw lidkaartnummer

Problemen om in te loggen of u krijgt de laatste tijd geen mails?
Aarzelt niet ons per mail te verwittigen want de oorzaak kan verschillend zijn:
- onze externe server doet moeilijk;
- U hebt een nieuw emailadres en bent het vergeten door te geven of werd door ons niet aangepast.
Wij doen automatisch nazicht en trachten de fout onmiddellijk te herstellen.

Laatste wijziging op 05 december 2016

OPGELET:

De vzw gaat zich vrijwillig ontbinden op 31.12.2016.

Klik hierop en lees het woord van de voorzitter

Brandstofprijzen:

Benzine, diesel en stookolie worden midden deze week weer eens drie cent duurder.

Meer lezen ....

Wij zijn er best fier op dat wij van buitenstaanders vernemen dat de leden van de vzw S.R.P. tot de best geïnformeerde politieambtenaren van het operationeel & administratief en logistiek kader behoren. Zij worden van elke wijziging, nieuwsberichten over wetgeving en de politiepraktijk, bevorderingsexamens, mobiliteit, omzendbrieven, ... op de hoogte gehouden via deze website. Via e-mailberichten kunnen zij de nieuwsberichten heet-van-de-naald volgen en dat voor slechts ... 40 € per jaar.

Voor u gelezen in de Belgische dagbladen

Nb:

Politie stelt gezin gerust, wat later slaan vlammen uit dak

Meer lezen...

HLN:

Van middelvinger naar politie tot dierenmishandeling: Zware agressie op Oude Markt

Meer lezen...

HLN:

Aangereden agenten controleerden tegen overlast

Meer lezen...

dS:

Brusselse moskeeën klagen politiecontroles aan

Meer lezen...

       

HLN:

Hallucinant: Europol lanceert 'crimilijst' in kerstsfeer

Meer lezen...

HLN:

Commissaris-generaal Catherine De Bolle krijgt ereteken

Meer lezen...

GvA:

Gegevensbank politie beschikbaar voor Dienst Vreemdelingenzaken

Meer lezen...

HLN:

Politieagenten volgen opleiding rond stalking

Meer lezen...

       

HLN:

Dronkenman springt voor politiewagen

Meer lezen...

     

Voor u gelezen op de websites van de syndicale politieorganisaties:

VSOA - 01.12.2016

Geweld tegen politie: wij wachten vol ongeduld op initiatieven van onze voogdijministers!

Meer lezen...

NSPV - 01.12.2016:

Onderhandelingscomité voor de politiediensten (OCP 404)

Meer lezen...

ACOD - 28.09.2016:

Nieuwsbrief 22 - Overheid neemt vakbonden niet ernstig

Meer lezen...

Sypol.be - 03.12.2016:

SYPOL.BE ontmoet College van PG

Meer lezen...

ACV - 10.11.2016:

Uitbetaling wedde december.

Meer lezen...

Nieuws bij onze noorderburen:

AD

Nieuw racemonster politie moet zeker 250 km/uur rijden

Meer lezen...

Een loopbaan bij de politie:

Uniformfuncties

Bij de korpsen werken circa 80% als beroepspolitiefunctionaris (dit noemen we de politieambtenaren van het operationeel kader). Zij dragen meestal een uniform en een wapen.

Het operationeel kader van de geïntegreerde politie bestaat uit politieambtenaren die in drie kaders zijn verdeeld: het basiskader, het middenkader en het officierskader. Deze politieambtenaren zijn bevoegd voor de uitoefening van opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie. Het operationeel kader kan bovendien een kader van agenten van politie omvatten. De personeelsleden van dat kader worden agenten van politie genoemd. Maar ze zijn geen politieambtenaren, maar hebben wel een beperkte politiebevoegdheid.

Meer info ...

Een loopbaan in een burgerfunctie bij de politie.

Bij de korpsen werken circa 20% in administratieve, ondersteunende en technische functies (dit noemen we de niet-politieambtenaren van het administratief en logistiek kader, ook wel CALog genoemd). Zij dragen geen uniform.

Binnen deze ruime groep van personeelsleden met een burgerfunctie zijn er tal van functies. Als we het heel sterk vereenvoudigen, kun je 4 grote groepen onderscheiden:

* burgerpersoneelsleden met administratieve en/of ondersteunende gespecialiseerde taken (deze groep wordt ook wel eens benoemd als de burgerfuncties in de administratieve en gespecialiseerde ondersteuning);
* burgerpersoneelsleden met uitgesproken logistieke taken (deze groep wordt dan weer benoemd als de burgerfuncties in de logistieke ondersteuning);
* burgerpersoneelsleden met taken van technische en wetenschappelijke politie (de zogenaamde laboranten met een uitgesproken profiel en functiebeschrijving);
* tot slot, de medewerkers die een ondersteuning kunnen bieden op basis van hun sterk auditieve waarnemingszin (de blinden en slechtzienden met een specifieke functiebeschrijving binnen de politie).

Meer info ...

-------------------------

-------------------------

Bevorderingsexamen:

* Nihil

Opleidingen:

* -----

Mobiliteitscyclus:

* -----

Mandaten:

-----

Vacatures EUROPOL:

------

Detacheringen:

-----

Aanbieding tot hertewerkstelling:

Nihil

Personeelsbulletin:

------

-------------------------

Winteruur:

-------------------------

Meest gestelde vragen door burgers:

-------------------------

Meest gestelde vragen over aanslagen:

-------------------------

Een aangifte online doen

Via Police-on-web kunt u online klacht indienen voor kleine misdrijven, uw alarmsysteem aanmelden en politietoezicht aanvragen voor uw woning tijdens uw vakantie of afwezigheid.

-------------------------

-------------------------

Buienradar

-------------------------